HEDEF GRUPLAR


Meslek sahibi olmak isteyen gençler, kadınlar engelliler, göçle Gaziantep’e gelen ve dezavantajlı gurup olarak nitelendirilebilecek tüm işsizler;

Çeşitli meslek alanlarında kalifiye eleman sıkıntısı yaşayan işletmeler,

Hayat boyu öğrenme kavramını destekler nitelikte bireysel niteliklerini geliştirmek ve istihdam edilebilirliklerini artırmak isteyen kişiler,

Mevcut çalışma alanlarından memnun olmayıp farklı mesleklerde kendilerini geliştirerek daha fazla gelir elde etmek isteyen kişiler; eğitimler alabilecek.

Her düzeyde eğitim almış olmasına rağmen mesleki bilgi ve yeteneklerini geliştirmek isteyenler.